Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước.

(10:32 | 12/06/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   102_KH-UBNDsigned_201906120753428860.pdf