Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Về quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải Quân; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4; Hải đoàn 28; Chi cục Kiểm ngư Vùng 5 trong công tác quản lý các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thủy sản.

(11:08 | 15/08/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1435_QCPH-UBND-V5HQ-CSB4-HD928-CCKNV5signed_201908071000312850.pdf