Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch 54/KH-MTTQ-BTT thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” năm 2020, do Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 12/02/2020

(22:33 | 13/03/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   54-KH-MTTQ-BBT.pdf