Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch 46/KH-UBND về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 20/3/2020

(22:43 | 21/03/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   46-KH-UBND.pdf