Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch số 58/KH-BTC về việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Kiên Giang lần thứ VIII (2020 - 2021) do Ban tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật ban hành ngày 23/3/2020

(15:30 | 23/03/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   58-KH-BTC.pdf