Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020

(16:36 | 16/04/2020)

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Kiên Giang báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, đến hết ngày 16-4-2020.

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   86 XDCB-20200508-141526.pdf