Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Triển khai thực hiện việc tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(08:57 | 04/05/2020)

Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 1 năm 2020 Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   72_KH-UBND.signed.pdf