Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y học hiện đại tỉnh Kiên Giang đến năm 2020

(09:02 | 05/05/2020)

Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 05/5/2020 của UBND tỉnh về phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y học hiện đại tỉnh Kiên Giang đến năm 2020

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   73_KH-UBND.signed.pdf