Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Tổ chức Lễ xuất quân thực hiện các hoạt động "Tết Quân - Dân" năm 2021

(09:44 | 02/06/2020)

Kế hoạch 106/KH-BCĐ ngày 02/6/2020 của BCĐ các hoạt động "Tết Quân - Dân" giai đoạn 2021-2025 về tổ chức Lễ xuất quân thực hiện các hoạt động "Tết Quân - Dân" năm 2021

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   106_KH-BCD.signed.pdf