Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành thanh tra việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 2937/CT-UBND ngày 29/12/2017 và Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang.

(09:03 | 12/05/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1005_QD-UBNDsigned_201805070216552020.pdf