Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" năm 2018.

(09:10 | 12/05/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   88_KH-UBNDsigned_201805080445149850.pdf