Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018.

(09:12 | 12/05/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   89_KH-UBNDsigned_201805080443263340.pdf