Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Triển khai thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ

(09:14 | 12/05/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   91_KH-UBNDsigned_201805080325274900.pdf