Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ

(22:39 | 01/08/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   120_KH-UBNDsigned_201807160229584450.pdf