Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện Chương trình hành động số 29-CT/TU ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân...

(22:42 | 01/08/2018)

Thực hiện Chương trình hành động số 29-CT/TU ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

​ 

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   113_KH-UBNDsigned_201807160405302900.pdf