Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Triển khai Chương trình hành động số 28-CT/TU ngày 21/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

(22:45 | 01/08/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   114_KH-UBNDsigned_201807160415196990.pdf