Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Triển khai Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công: Thuế, điện, nước học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(09:42 | 04/09/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   135_KH-UBNDsigned_201808310920283940.pdf