Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Phối hợp thực hiện tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017 - 2020, theo Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 02/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ

(07:34 | 12/09/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   125_KH-UBNDsigned_201808060935207470.pdf