Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kế hoạch

Xem với cỡ chữAA

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(16:21 | 23/09/2018)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   145_KH-UBNDsigned_20180920073435970.pdf