Triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 trên toàn quốc
(14:05 | 03/04/2019)

Thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Kế hoạch số 732/KH-BTTTT ngày 18/3/2019 triển khai tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 trên toàn quốc.

Với mục đích kế thừa, phát huy thành công của các kỳ tổ chức Ngày Sách Việt Nam, huy động mọi nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển văn hóa đọc; xây dựng và phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống của dân tộc, các hoạt động của Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 được tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đời sống tinh thần của người dân, trở thành một nét đẹp văn hóa được cộng đồng đón nhận và tôn vinh. Việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 gắn liền với việc tuyên truyền, triển khai kết quả tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24-02-2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam tại các bộ, ngành, tổ chức, địa phương.

Theo Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND các tỉnh, thành phố triển khai xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 tại địa phương. Trong đó, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 6; đẩy mạnh công tác tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 các địa bàn cơ sở, chú trọng các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn, nhằm tạo sự hưởng ứng của xã hội một cách sâu rộng, hiệu quả; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam thông qua các kênh báo chí và hệ thống truyền thông cơ sở; mở rộng mô hình đường sách, phố sách nhằm gắn kết sách với sinh hoạt văn hóa cộng đồng, từ đó xây dựng không gian văn hóa lành mạnh, thiết thực, bổ ích cho nhiều đối tượng bạn đọc góp phần xây dựng một xã hội học tập.
 

Tuệ Lâm