100% cơ quan hành chính xây dựng và áp dụng ISO
(08:24 | 09/04/2019)

Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) tổ chức hội nghị đánh giá tình hình xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 (ISO) tại các cơ quan hành chính của tỉnh. 

Đến nay, 100% cơ quan hành chính triển khai xây dựng và áp dụng ISO, kể cả ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã. Các cơ quan, đơn vị thực hiện khá tốt các yêu cầu của Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Hàng năm, có đánh giá nội bộ, họp xem xét của lãnh đạo để kiểm tra, đánh giá hiệu quả của việc áp dụng ISO. Các đơn vị đã công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, khi có sự thay đổi về thủ tục hành chính, các cơ quan, đơn vị rà soát, chỉnh sửa quy trình và công bố lại HTQLCL theo quy định.


Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận một số vấn đề trong quá trình thực hiện ISO: Tại một số cơ quan, cấp lãnh đạo chưa thật sự quan tâm nhiều đến việc triển khai áp dụng ISO, cán bộ, công chức hiểu chưa sâu, còn lúng túng trong vận dụng nên chưa phát huy hết hiệu quả của HTQLCL… Ngoài ra, các đại biểu cho rằng, hiện nay bên cạnh việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015, các đơn vị còn áp dụng phần mềm một cửa điện tử, quy trình giải quyết thủ tục hành chính giống quy trình ISO, nếu chỉnh sửa quy trình ISO thì phần mềm một cửa điện tử chỉnh sửa như thế nào; trình tự, cách thức công bố lại HTQLCL khi chuyển đổi sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015; việc bố trí kinh phí duy trì HTQLCL của UBND cấp huyện và cấp kinh phí duy trì HTQLCL cho UBND cấp xã còn gặp khó do các đơn vị chưa nắm rõ, đồng thời đề nghị Sở Tài chính, Sở KH-CN hướng dẫn thêm.  


Để HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 được áp dụng và duy trì hiệu quả, đồng chí Dương Minh Tâm - Phó Giám đốc Sở KH-CN cho rằng, việc xây dựng phần mềm HTQLCL theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 điện tử sẽ thực hiện theo lộ trình. Hiện các đơn vị vẫn phải vận hành HTQLCL và phần mềm một cửa điện tử, khi chỉnh sửa quy trình ISO phải cung cấp bộ tài liệu cho Sở Thông tin và Truyền thông để cập nhật vào phần mềm một cửa điện tử.


Về kinh phí duy trì tại UBND cấp huyện và cấp xã, trong kế hoạch triển khai ISO năm 2019 của tỉnh đã nêu rõ giao cho huyện tự chủ, khi kế hoạch được UBND tỉnh ban hành, Sở KH-CN sẽ có văn bản nhắc lại gửi UBND các huyện, thành phố trong tỉnh.
 

Huỳnh Lài