Công văn 166/TB-SGTVT về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 31/3/2020
(20:56 | 31/03/2020)
BBT