Thông báo treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020) và ngày Quốc tế Lao động 01/5/2020
(10:51 | 20/04/2020)

Thông báo treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020) và ngày Quốc tế Lao động 01/5/2020.

Ngày 20/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 119/TB-UBND thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Lễ kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020) và ngày Quốc tế Lao động 01/5/2020.

BBT