Đính chính Công văn số 155/XDPT ngày 25/5/2020 về thông báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động lừa đảo trên không gian mạng
(10:02 | 01/06/2020)

Công văn số 164/XDPT ngày 01/6/2020 của Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc về việc đính chính Công văn số 155/XDPT ngày 25/5/2020 về thông báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động lừa đảo trên không gian mạng

BBT