Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công
(09:55 | 22/07/2020)

Ban Quản lý dự án đầu xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp vừa báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công đến 15-7-2020.

BBT