Bãi bỏ 3 thủ tục hành chính ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
(15:38 | 22/07/2020)

UBND tỉnh vừa công bố danh mục thủ tục hành chính ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, có 3 thủ tục hành chính của ngành bị bãi bỏ.

Theo đó, danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh, gồm: Giáo dục nghề nghiệp 26 thủ tục; người có công 11 thủ tục; việc làm 21 thủ tục; lao động nước ngoài 2 thủ tục; an toàn, vệ sinh lao động 6 thủ tục; trẻ em 2 thủ tục; bảo trợ xã hội 12 thủ tục; phòng, chống tệ nạn xã hội 6 thủ tục; lao động, tiền lương, quan hệ lao động 9 thủ tục; tổ chức cán bộ 1 thủ tục.

 

Danh mục cấp huyện, gồm: Giáo dục nghề nghiệp 4 thủ tục; người có công 4 thủ tục; bảo hiểm xã hội 1 thủ tục; trẻ em 2 thủ tục; bảo trợ xã hội 10 thủ tục; phòng, chống tệ nạn xã hội 2 thủ tục; lao động, tiền lương, quan hệ lao động 9 thủ tục; tổ chức cán bộ 1 thủ tục.

 

Danh mục cấp xã, gồm: Người có công 22 thủ tục; bảo trợ xã hội 17 thủ tục; giảm nghèo 2 thủ tục; trẻ em 6 thủ tục; phòng, chống tệ nạn xã hội 3 thủ tục; việc làm 3 thủ thục.

 

Thủ tục hành chính bị bãi bỏ: An toàn, vệ sinh lao động 2 thủ tục, trong đó, 1 thủ tục thuộc cấp tỉnh, 1 thủ tục thuộc cấp huyện; giáo dục nghề nghiệp 1 thủ tục thuộc cấp tỉnh; 

BBT