Đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 trên địa bàn tỉnh
(09:48 | 31/07/2020)

    Ngày 30-7, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1748/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

BBT