Bổ sung vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
(16:02 | 31/07/2020)

Ngày 30-7, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1747/QĐ-UBND bổ sung vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

BBT