Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong đợt thi sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề đợt 2 năm 2020
(09:04 | 30/07/2020)

Ngày 30-7, Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 1401/TB-SXD về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong đợt thi sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề đợt 2 năm 2020.

BBT