Tuyên truyền các quy định về thủy sản của Việt Nam và các nước trong khu vực
(09:03 | 13/12/2017)

Thực hiện Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá và ngư dân Việt Nam khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài (gọi tắt là Công điện số 732/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) và Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 14/11/2016 của Tỉnh uỷ về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong khai thác, nuôi trồng thuỷ sản trên vùng biển Kiên Giang.

Lực lượng Biên phòng tuần tra trên vùng biển Tây Nam - Ảnh minh họa

 

Nhằm nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân về các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề phân định vùng biển giữa Việt Nam và một số quốc gia láng giềng, lưu ý các vùng biển chưa phân định, chồng lấn với các nước, vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 24/11/2017 về tuyên truyền các quy định về thủy sản của Việt Nam và các nước trong khu vực theo Công điện số 732/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; mục đích, yêu cầu tuyên truyền các quy định pháp luật trong hoạt động thuỷ sản nhằm giảm thiểu tình trạng tàu cá và ngư dân của Kiên Giang bị nước ngoài bắt giữ, tình hình tàu cá và ngư dân vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung tuyên truyền đảm bảo thiết thực phù hợp với từng đối tượng, vận động ngư dân và nhân dân tích cực hưởng ứng, nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tàu cá, ngư dân Kiên Giang khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.
Nội dung tuyên truyền: Luật biển Việt Nam; Luật Thuỷ sản Việt Nam; Luật Thuỷ sản Cộng hoà In-đô-nê-xi-a; Luật Nghề cá Campuchia; Công điện số 732/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 14/11/2016 của Tỉnh uỷ về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong khai thác, nuôi trồng thuỷ sản trên vùng biển Kiên Giang; Chỉ thị số 769/CT-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 2607/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh và các văn bản dưới luật có liên quan… Về hình thức, thường xuyên tuyên truyền thông qua các tin, bài viết, phóng sự, chuyên mục trên báo, đài tỉnh; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện, xã; Cổng thông tin điện tử tỉnh; Trang thông tin điện tử tổng hợp các sở, ban, ngành tỉnh và huyện, thị xã, thành phố; trên các ấn phẩm: Sổ tay, tờ rời, tờ gấp; tuyên truyền thông qua hoạt động của Hội Nghề cá của tỉnh; tổ chức các lớp tập huấn kiến thức pháp luật cho chủ phương tiện, ngư dân tại các huyện có nhiều phương tiện đánh bắt hải sản.
UBND tỉnh chỉ đạo giao cho: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh chủ trì triển khai thực hiện kế hoạch này, hàng năm tổ chức sơ tổng kết, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông; Báo Kiên Giang thu thập thông tin, viết tin bài thường xuyên đăng chuyên mục nông nghiệp, thủy sản; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thường xuyên tuyên truyền trong chương trình thời sự hàng ngày, phổ biến pháp luật cho nhân dân các quy định về ranh giới phân định trên biển giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, lưu ý các vùng chưa phân định, chồng lấn với các nước; các quy định về thủy sản của Việt Nam, quốc tế và các nước; Hội Nghề cá tỉnh theo chức năng nhiệm vụ, lồng ghép vào các hoạt động để tuyên truyền, vận động chủ phương tiện, ngư dân không tham gia khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp chặc chẽ với các đơn vị có liên quan, cung cấp thông tin cho các phóng viên báo, đài tác nghiệp khi có vụ việc xảy ra trên biển liên quan đến tàu cá, ngư dân đánh bắt phụ vụ cho công tác tuyên truyền; UBND các huyện, thị xã thành phố phối hợp chặt chẽ với Tổ Thông tin, tuyên truyền thực hiện công tác tuyên truyền nội dung trên ở địa phương.
Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 24/11/2017 về tuyên truyền các quy định về thủy sản của Việt Nam và các nước trong khu vực theo Công điện số 732/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được triển khai thực hiện từ năm 2017 đến năm 2020./.

Đại Dương (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)