Tổng kết 04 năm thực hiện Nghị định số 51/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc giao khu vực biển
(06:22 | 22/05/2018)

Thực hiện Điều 45 Luật biển Việt Nam năm 2012, ngày 21-5-2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2014/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển (sau đây viết tắt là Nghị định số 51/2014/N Đ-CP)

Ngày 14-5-2018, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội thảo đánh giá tổng kết 04 năm thực hiện Nghị định số 51/2014/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Qua thực tiễn 04 năm thi hành Nghị định số 51/2014/NĐ-CP đã tạo hành lang pháp lý, môi trường và điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng khu vực biển (KVB) để khai thác, sử dụng tài nguyên biển theo quy định của pháp luật, góp phần thúc đẩy kinh tế biển (KTB) phát triển, có tác động tích cực góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các vùng biển được giao. Tuy nhiên, trong thời gian qua việc triển khai, thực hiện Nghị định số 51/2014/NĐ-CP đã bộc lộ nhiều tồn tại, bất cập, hạn chế gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước, yêu cầu đặt ra cần sớm xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và công tác quản lý nhà nước tổng hợp về biển và hải đảo.

Theo báo cáo, Bộ TN&MT ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2014/NĐ-CP về công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ TN&MT; công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam và Hướng dẫn kỹ thuật xác định mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm; phối hợp Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch về quy định phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền sử dụng KVB đã hình thành khung pháp lý cần thiết để triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước và giao KVB, bảo đảm sự thống nhất khi áp dụng pháp luật.

Công tác giao KVB, từ năm 2015 đến năm 2018, Bộ TN&MT đã tiếp nhận, xử lý 07 hồ sơ đề nghị giao KVB, công nhận hoạt động sử dụng KVB (trong đó: 01 hồ sơ đã giao, 02 hồ sơ trả lại và 04 hồ sơ đang trong thời gian thẩm định); các tỉnh Quảng Ninh, Quảng Trị; Phú Yên, Bình Thuận và Kiên Giang đã giao được 12 hồ sơ KVB cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển theo đúng quy định của Nghị định số 51/2014/NĐ-CP. Bộ TN&MT xây dựng kế hoạch phối hợp với các tỉnh, thành phố có biển tăng cường kiểm tra, thanh tra đối với các trường hợp sử dụng KVB, tổ chức 03 đợt đi kiểm tra, thanh tra tình hình sử dụng KVB tại một số tỉnh như Nghệ An, Sóc Trăng, Kiên Giang,.. phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam tổ chức 03 đợt tuần tra, kiểm soát tình hình sử dụng biển tại một số tỉnh, thành phố có biển trong các năm 2015, 2016, 2017 và kế hoạch năm 2018.

Việc triển khai thi hành các văn bản pháp luật và thực hiện việc giao KVB đã có những tác động tích cực đến sự phát triển KTB đã góp phần thúc đẩy, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và người dân đẩy mạnh đầu tư phát triển kinh doanh, khai thác, sử dụng tài nguyên biển và KVB để phát triển KTB; từng bước thay đổi quan niệm và hình thành ý thức sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên biển và hải đảo; tạo cơ sở pháp lý để Nhà nước thiết lập chính sách quản lý biển và hải đảo; thực hiện công tác giao KVB cho tổ chức, cá nhân để khai thác sử dụng tài nguyên biển; loại bỏ dần tư tưởng, tập quán “Điền tư, ngư chung”; nâng cao vai trò và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước tổng hợp về biển và hải đảo từ trung ương đến các địa phương có biển.

Tuy nhiên, trong thời gian qua công tác giao KVB theo quy định của Nghị định số 51/2014/NĐ-CP cho các tổ chức, cá nhân còn ít (cả trung ương và địa phương mới giao được 13 hồ sơ KVB); công tác tham mưu, xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2014/NĐ-CP còn chậm, nhất là công bố đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm; quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển chưa được ban hành, do vậy chưa có cơ sở và căn cứ để thực hiện giao KVB; đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về biển cũng như xử lý hồ sơ giao KVB từ trung ương đến địa phương còn thiếu, nên hiệu quả quản lý chưa cao; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý về giao KVB còn rất thiếu, dẫn tới khi thực hiện các nhiệm vụ lập hồ sơ, kiểm tra KVB tại một số địa phương còn bị động, lúng túng khi đề xuất biện pháp giải quyết; một số văn bản quy phạm pháp luật được ban hành sau Nghị định số 51/2014/NĐ-CP có hiệu lực; quy định chồng chéo, nhất là quy định về thẩm quyền cho thuê đất, giao đất có mặt nước ven biển trong phạm vi vùng biển 03 hải lý, gây khó khăn cho công tác quản lý và giao KVB tại các tỉnh, thành phố có biển; một số địa phương chậm ban hành các quy định xác định tiền sử dụng KVB; còn có tư tưởng ngại khó trong việc áp dụng quy định của pháp luật về biển, dẫn đến sử dụng các quy định khác của pháp luật để tiến hành giao, cho thuê KVB trái với quy định của Nghị định số 51/2014/NĐ-CP, tiềm ẩn nguy cơ sử dụng biển chồng chéo...

Tại Hội thảo có rất nhiều ý kiến của các đại biểu tham gia phát biểu đóng góp cơ bản đều thống nhất với báo cáo kết quả tình hình 04 năm thực hiện việc giao các KVB nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển, trọng tâm là những bất cập, hạn chế trong thời gian qua đã nêu, đồng thời đa số đại biểu kiến nghị Bộ TN&MT sớm công bố đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm; có văn bản giải quyết việc chồng chéo quy định về thẩm quyền việc cho thuê đất, giao đất có mặt nước ven biển và giao KVB trong phạm vi vùng biển 03 hải lý và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển để địa phương thực hiện được tốt hơn.

Kết thúc Hội thảo, ông Tạ Đình Thi, Quyền Tổng cục trưởng - Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, chủ trì, tổng kết đánh giá rất cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu đã tập trung nghiên cứu sâu vào các nội dung; qua tổng kết 04 năm, hầu hết các đại biểu thảo luận đều thống nhất với báo cáo, tuy nhiên kết quả thực hiện trong thời gian qua về số lượng hồ sơ giao KVB chưa được nhiều; một số tồn tại, hạn chế, bất cập như báo cáo đã nêu. Toàn thể đại biểu đồng tình cao với việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP là rất cần thiết; Ban tổ chức Hội thảo tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp đối với báo cáo kết quả 04 năm thực hiện và dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 51/2014/NĐ-CP giao cho Ban soạn thảo, Tổ biên tập tổng hợp hoàn chỉnh dự thảo Nghị định tiếp tục lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ TN&MT và Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam./.

Thành Nghĩa