Ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Vũ Hồng về xử lý xử lý các vướng mắc về thực hiện Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
(18:06 | 08/09/2018)
BBT