Sơ kết 09 năm kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2010 - 2018 và kế hoạch năm 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
(16:27 | 31/10/2018)
BBT