Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
(14:22 | 24/01/2019)

Nhằm triển khai, quán triệt thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; cung cấp thông tin kịp thời về tình hình biển, đảo; chủ động đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch về chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 05/12/2018 về triển khai thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ảnh: Tổ chức tập huấn tuyên truyền biển, đảo tại huyện đảo Phú Quốc

 

Về quan điểm, nhằm nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, thể loại, sản phẩm truyền thông, kết hợp với chương trình, đề án tuyên truyền có liên quan để phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo, xem đây là nhiệm vụ quan trọng và lâu dài, cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, phù hợp với từng địa phương. Qua đó, giúp người dân trong tỉnh được cung cấp thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước qua các phương tiện thông tin đại chúng về biển, đảo Việt Nam; đặc biệt, chú trọng tuyên truyền cho người dân tại các vùng ven biển trong việc khai thác, sử dụng và giữ gìn tài nguyên, môi trường biển, đảo.

 

Nội dung tuyên truyền: Tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung chủ yếu về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến biển, đảo; các văn bản pháp luật quốc tế, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan đến biển, đảo; những chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam; phát triển kinh tế biển, đảo, đặc biệt là những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh như: Chế biến hải sản, du lịch biển, kinh tế hải đảo, xây dựng các khu kinh tế, khu công nghiệp tập trung và khu chế xuất ven biển gắn với phát triển các khu đô thị ven biển; bảo vệ môi trường.

 

 

Ảnh: Phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tổ chức lễ phát động "Hãy làm sạch biển" tại xã Bình An, huyện Kiên Lương

 

Tăng cường tuyên truyền giáo dục cho ngư dân về các quy định của pháp luật trong hoạt động thủy sản như: Nuôi trồng thủy, hải sản, đánh bắt xa bờ, hậu nghề cá,…; chuyển dịch cơ cấu kinh tế biển nhằm thu hút mạnh hơn các nguồn lực đầu tư, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; ứng phó với rủi ro, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, dự báo ngư trường, mùa vụ, thời tiết, đối tượng đánh bắt; chính sách khuyến khích ngư dân định cư lâu dài; gương cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

 

UBND tỉnh giao cho Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) là cơ quan đầu mối tham mưu thực hiện Kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng chương trình, kế hoạch, biện pháp cụ thể tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành liên quan xây dựng, biên soạn tài liệu cho các sở, ban, ngành, địa phương nhằm cung cấp thông tin, định hướng công tác tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam; tập huấn, bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về biển, đảo bằng hình thức phù hợp với đối tượng là phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản và cán bộ truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, phổ biến qua hệ thống thông tin cơ sở.

 

Tham mưu UBND tỉnh phối hợp với cơ quan Trung ương liên quan tổ chức triển lãm về chủ quyền biển, đảo Việt Nam tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh, kết hợp với phương pháp trưng bày truyền thống với triển lãm số 3D và triển lãm số 3D thông qua hệ thống máy chiếu, sa bàn số bằng máy tính xách tay, máy tính bảng tại trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh (sau khi Trung ương tổ chức tại tỉnh, sẽ tổ chức triển khai rộng rãi trên địa bàn tỉnh); phối hợp tổ chức Hội thi tìm hiểu về chủ quyền biển, đảo Việt Nam cho các Đội tuyên truyền lưu động của các huyện, thành phố; biên soạn, phát hành các xuất bản phẩm; các hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại; xây dựng phần mềm tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền biển, đảo Việt Nam qua tem bưu chính, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, tổng kết, đánh giá thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh; Sở Văn hóa và thể thao chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố, bảo tàng, di tích tổ chức trưng bày các tư liệu, hình ảnh, hiện vật về biển, đảo Việt Nam; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan tổ chức triển lãm về chủ quyền biển, đảo Việt Nam tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh; Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Biển, đảo - Trái tim Việt Nam" nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày Quốc phòng toàn dân (22/12); Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang; Báo Kiên Giang và Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, xây dựng bản tin, chuyên mục, chuyên đề, phóng sự tuyên truyền sâu rộng về biển, đảo đến từng địa phương trên địa bàn tỉnh; tăng cường những bài viết đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch về chủ quyền biển, đảo Việt Nam...

 

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở TT&TT và các sở, ban, ngành có liên quan chỉ đạo, triển khai thực hiện biên soạn, phát hành xuất bản ấn phẩm phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền; phối hợp cung cấp các tư liệu liên quan đến công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam./.

Thành Nghĩa