Thực hiện 123 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở
(13:56 | 25/01/2019)

Theo Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN), 10 năm qua (2008-2018), các đề tài, dự án (ĐTDA) nghiên cứu KH-CN cấp cơ sở chủ yếu là triển khai các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất. Thực hiện 123 ĐTDA, trong đó chiếm nhiều nhất là lĩnh vực khoa học nông nghiệp với 107 đề tài. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Phó trưởng Phòng Quản lý Khoa học (Sở KH-CN), nhận xét: “Các ĐTDA nghiên cứu cấp cơ sở tập trung ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, nông thôn, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nông dân địa phương; đồng thời, góp phần phát triển ngành, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và triển khai đề tài cấp cơ sở. Đặc biệt, thông qua việc thực hiện các ĐTDA, nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về vai trò của KH-CN trong thực tiễn sản xuất, quản lý, hoạt động chuyên môn được nâng lên rõ rệt”. 

 


 
Năm 2019, cả tỉnh thực hiện 18 đề tài cấp cơ sở; tổng kinh phí thực hiện khoảng 4,2 tỷ đồng; trong đó, 13 huyện, thành phố thực hiện 14 đề tài; 3 đơn vị cơ sở là Bệnh viện Y dược cổ truyền Kiên Giang, Trường Đại học Kiên Giang, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH-CN với 4 đề tài. Để đảm bảo tiến độ triển khai, Sở KH-CN thông báo đến các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thực hiện về sở trước ngày 31-3-2019.
 

Huỳnh Lài