Khối thi đua – Khối 3 đạt và vượt nhiều chỉ tiêu thi đua
(15:58 | 28/01/2019)

Chiều ngày 24-01-2019, tại Sở Thông tin và Truyền thông, Khối thi đua số 3 do Sở Thông tin và Truyền thông làm khối trưởng đã họp để tổng kết đánh giá phong trào thi đua của Khối và bình bầu xếp hạng thi đua năm 2018.

Năm 2018, Khối thi đua số 3 ký giao ước thi đua với 03 nội dung: Nội dung I, Thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; Nội dung II, thi đua trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể vững mạnh; Nội dung III, thi đua thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng. Qua một năm thi đua sôi nổi, các thành viên trong khối đều nỗ lực thực hiện các nội dung thi đua và đạt kết quả tốt, khá toàn diện. Kết quả cụ thể: Về nội dung I, hầu hết các đơn vị thành viên trong khối có nhiều cố gắng, nỗ lực, sáng tạo trong tổ chức thực hiện nên các chỉ tiêu định lượng đã đăng ký đều đạt và vượt, nổi bật như: Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu thực hiện hỗ trợ, lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất cho 30.544 hộ nghèo, hộ cận nghèo, đạt 102% góp phần giải quyết nhu cầu hưởng thụ thông tin của người dân. Sở Xây dựng tham mưu cho UNND tỉnh xây dựng chương trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh năm 2018 đạt 100%. Sở Công thương tham mưu thực hiện Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 101% theo kế hoạch đề ra. Sở Giao thông – Vận tải tham mưu duy trì hiệu quả hệ thống kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008. Số phương tiện đưa vào kiểm định cấp giấy chứng nhận an toàn kỷ thuật và tem đạt 105% kế hoạch... Các kết quả trên đã góp phần đạt và vượt các chỉ tiêu HĐND tỉnh giao năm 2018. Về nội dung II, trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể các đơn vị trong khối đều có nỗ lực thực hiện khá tốt. Về nội dung III, thi đua thực hiện công tác thi đua, khen thưởng có 3/7 đơn vị đạt số điểm từ 96% trở lên số điểm chuẩn (100 điểm), 3/7 đơn vị đạt số điểm từ 92% trở lên, 1/7 đơn vị đạt số điểm 86%...

 

 

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước

 

Sau khi rà soát, đối chiếu với tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua và kết quả tự chấm điểm của các đơn vị trong Khối, tập thể Khối thi đua số 3 đã thống nhất xếp hạng và suy tôn đơn vị Sở Thông tin và Truyền thông dẫn đầu Khối 3, đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; Sở Công thương xếp hạng nhì khối đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Tại Hội nghị này các thành viên Khối thi đua số 3 đã chọn bầu Sở Xây dựng làm Khối trưởng, Sở Công thương làm Khối phó năm 2019./.

Uyển Nhi