Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Cải cách hành chính

 • Công tác cải cách hành chính năm 2020.

  (09:19 | 20/12/2019)

 • 65 lĩnh vực, 386 thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

  (15:57 | 16/12/2019)

  Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh có Thông báo số 691/TB-VP, ngày 31-10-2019 danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

 • Sở Thông tin và Truyền thông làm tốt công tác cải cách hành chính

  (15:34 | 16/12/2019)

  Năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành công tác cải các hành chính (CCHC) ở các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở; thực hiện nghiêm việc xây dựng chương trình CCHC định kỳ, phân công cụ thể các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở; thực hiện CCHC trên các lĩnh vực: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục tổ chức bộ máy, đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hoá nền hành chính nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm của năm, qua đó tích cực tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh về hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025, góp phần hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh. 

 • Công nghệ thông tin – Tiện ích trong giao dịch ngân hàng

  (09:47 | 12/12/2019)

  Trong xu thế cách mạng 4.0. không ai phủ nhận tính hiệu quả của CNTT trong các hoạt động của đời sống. Nhất là, đối với lĩnh vực ngành ngân hàng, CNTT được xem là công cụ thiết yếu, không chỉ tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian, tăng mức an toàn, bảo mật trong lưu trữ mà còn giúp công tác quản lý, giám sát giao dịch hiệu quả và chặt chẽ hơn bao giờ hết.

 • Thái độ ứng xử của cán bộ - thước đo sự hài lòng của dân

  (09:39 | 12/12/2019)

  Xác định CCHC là mục tiêu quan trọng để xây dựng nền hành chính văn minh hiện đại. Những năm qua, UBND xã Thới Quản, huyện Gò Quao đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nâng cao cải cách hành chính và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong thành công ấy có sự góp phần rất lớn của đại bộ phận cán bộ, chuyên viên tổ 1 cửa.  

 • Đẩy mạnh cải cách hành chính để phục vụ nhân dân

  (16:22 | 10/12/2019)

  Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) nhằm phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp tốt hơn, nâng cao hiệu quả trong công việc và giúp đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) ngày càng chuyên nghiệp, xã Vĩnh Phong đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo điều hành công tác CCHC, hướng đến xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại.

 • Giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

  (11:36 | 06/12/2019)

  Người dân, doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần, tiết kiệm thời gian và chi phí nhưng vẫn nhận được kết quả chính xác, kịp thời và an toàn. Đó là những tiện ích thiết thực từ dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) trên địa bàn tỉnh, vừa được Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) phối hợp Bưu điện tỉnh triển khai thực hiện.

 • Cán bộ, công chức xã Giục Tượng (Châu Thành): Nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân

  (11:24 | 06/12/2019)

  Nhờ lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức (CBCC) thực hiện tốt tinh thần thái độ phục vụ nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), nhiều năm qua, xã giục Tượng (Châu Thành) được nhân dân đánh giá cao, không có phản ánh, kiến nghị xảy ra.

 • Không để dân chờ lâu

  (10:27 | 04/12/2019)

  Tranh thủ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân nhanh, gọn, hạn chế tình trạng đi lại nhiều lần… đó là những quyết tâm của công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (TN-TKQ) Ủy ban nhân dân (UBND) xã Mong Thọ B (Châu Thành) thời gian qua.

 • Công tác cải cách hành chính thực hiện đạt kết quả khá tốt

  (15:23 | 03/12/2019)

  Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh vừa báo cáo Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về kết quả kiểm tra công tác CCHC năm 2019. Trước đó, từ ngày 7 đến 22-10-2019, đoàn kiểm tra CCHC tỉnh tiến hành kiểm tra trực tiếp 11 đơn vị: Sở Ngoại vụ, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; UBND các huyện An Minh, U Minh Thượng, Giang Thành, Kiên Hải, Phú Quốc và 9 xã, phường, thị trấn thuộc 5 huyện này.