Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

TIN TỨC SỰ KIỆN

 • Kiên Giang: Thu hút các dự án đầu tư

  (13:56 | 03/07/2017)

  Đến cuối tháng 6/2017, tỉnh Kiên Giang có 27 dự án đăng ký vào các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu với tổng vốn đầu tư hơn 6.050 tỷ đồng.

 • Kiên Giang: Đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp

  (13:33 | 02/06/2017)

  Từ nay đến năm 2020, tỉnh Kiên Giang huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật gắn với xúc tiến kêu gọi đầu tư vào 03 khu công nghiệp là Thạnh Lộc (Châu Thành), Thuận Yên (thị xã Hà Tiên) và Xẻo Rô (An Biên).

 • Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

  (21:15 | 21/12/2016)

   Ngày 19/12/2016 HĐND tỉnh Kiên Giang khóa IX, kỳ họp thứ ba thông qua Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND, Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

 • Kế hoạch đầu tư công năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

  (20:56 | 20/12/2016)

  Ngày 19/12/2016 HĐND tỉnh Kiên Giang khóa IX, kỳ họp thứ ba thông qua Nghị quyết số 59/2016/NQ-HĐND, Về kế hoạch đầu tư công năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

 • Đảo ngọc Phú Quốc thu hút đầu tư

  (13:10 | 31/08/2016)

  Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, tính đến tháng 8/2016, đảo ngọc Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang có 244 dự án còn hiệu lực, tổng diện tích 10.361 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 314.215 tỷ đồng. Trong đó, 180 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, với diện tích 7.073 ha, tổng vốn đầu tư 201.280 tỷ đồng, những dự án còn lại đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, tập trung vào lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, khu đô thị, kinh tế biển, du lịch, thương mại, dịch vụ.

 • Tình hình đầu tư tại các khu công nghiệp 6 tháng đầu năm 2016

  (10:34 | 13/06/2016)

  Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, 6 tháng đầu năm 2016 ước tổng giá trị đầu tư vào các khu công nghiệp đạt 422,973 tỷ đồng (riêng giá trị đầu tư tại Khu công nghiệp Thạnh Lộc thực hiện được 367,02 tỷ đồng), để thực hiện các hoạt động: Giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng hạ tầng và lập thủ tục đầu tư, san lấp mặt bằng, thi công xây dựng các nhà máy sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp, nâng tổng số đến nay giá trị đầu tư các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt 2.438,87 tỷ đồng.

 • Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Kiên Giang

  (11:58 | 30/05/2014)

  Khu công nghiệp Thạnh Lộc: Hạ tầng kỹ thuật, khu dịch vụ thương mại; + tổ hợp khu công nghiệp Xẻo Rô:; + tổ hợp khu công nghiệp Kiên Lương II; + tổ hợp khu công nghiệp Tắc Cậu; + Lấn biển mở rộng khu dân cư Hòn Ngang; + Cấp nước thị trấn Kiên Lương; Nuôi trồng thủy sản; + Nuôi trồng trên biển ...