Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

TRANG CHỦ>>GIỚI THIỆU>>Chuyên đề

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  • Tỉnh Kiên Giang triển khai học tập Chuyên đề năm 2018.

    (09:24 | 15/01/2018)

    Sáng ngày 12/01/2018, Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức Hội nghị triển khai học tập Chuyên đề năm 2018 “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bằng hình thức học tập trực tuyến với 06 điểm cầu ở tỉnh và 15 điểm cầu ở các huyện, thị xã, thành phố. Bà Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy.