Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

TRANG CHỦ>>GIỚI THIỆU>>Chuyên đề

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  • Kiên Giang: Quyết tâm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học và làm theo Bác

    (07:55 | 21/08/2017)

    Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm và nỗ lực của Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, từng chi bộ, đảng bộ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.