Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 519

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1695/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Thông tin truyền thông; Y tế V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Đông - Xuân. 03/11/2017
2323/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo; Lao động TBXH Về việc tăng cường công tác phân luồng, tuyển sinh, đào tạo giáo dục nghề nghiệp. 03/11/2017
362/CTr-UBND Ủy ban nhân dân Chương trình Các lĩnh vực khác; Tài chính; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 05-7-2017 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về đẩy mạnh công tác thôngb tin cơ sở trong tình hình mới". 03/11/2017
155/KH-UBND Ủy ban nhân dân Kế hoạch Nội vụ Tuyển dụng công chức năm 2017. 03/11/2017
1686/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Giao thông vận tải V/v ứng phó khẩn cấp và áp thấp nhiệt đới và mưa lũ. 02/11/2017
2304/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Thông tin truyền thông Về việc giao nhiệm vụ quản lý, vận hành Cổng thông tin điện tử tỉnh Kiên Giang. 01/11/2017
2305/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Xây dựng; Tài nguyên và môi trường; Tài chính; Các lĩnh vực khác Về việc ngưng hiệu lực Điểm a, Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 01/11/2017