Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 579

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
85/UBND-NCPC Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Công an V/v triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015. 23/01/2018
49/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Các lĩnh vực khác Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại cuộc họp kiểm điểm, chỉ đạo điều hành Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2017. 22/01/2018
159/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Các lĩnh vực khác Về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Phú Quốc. 19/01/2018
01/2018/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác Ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 19/01/2018
38/TB-VP Ủy ban nhân dân Thông báo Các lĩnh vực khác Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh tại buổi họp nghe báo cáo kế hoạch tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu năm 2018. 19/01/2018
147/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Lao động TBXH V/v phân bổ chỉ tiêu giải quyết việc làm năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 18/01/2018
137/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Tài nguyên và môi trường Về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường trên địa bàn huyện Phú Quốc. 17/01/2018