Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 690

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
65/BCĐ-ATVSLĐ Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Lao động TBXH Công văn V/v triển khai thực hiện "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động" tỉnh Kiên Giang năm 2018. 20/04/2018
473/UBND-KTTH Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Công thương; Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Tài chính; Thông tin truyền thông; Y tế Công văn V/v tăng cường công tác quản lý giá sau tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 12/04/2018
472/UBND-KTCN Ủy ban nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác; Công an; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Thông tin truyền thông Công văn V/v tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2018. 12/04/2018
782/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động hợp tác xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 09/04/2018
797/QD-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài nguyên và môi trường Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. 09/04/2018
809/QD-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài nguyên và môi trường Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. 09/04/2018
823/QD-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài nguyên và môi trường Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 09/04/2018