Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 40

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
06/2018/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài nguyên và môi trường Quyết định ban hành Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai trên địa bàn tỉnh. 04/05/2018
30/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn Ban hành Quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 17/11/2017
20/2017/QD-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài nguyên và môi trường Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 23/09/2017
29/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. 18/08/2017
28/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Nội vụ Ban hành Quy định về phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. 28/07/2017
27/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Nội vụ Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 28/07/2017
26/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Nội vụ Ban hành Quy định về phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. 28/07/2017