Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 1794

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
215-KH/TU Tỉnh ủy Kế hoạch Các lĩnh vực khác Thực hiện Kết luận 70-KL/TW, ngày 09-3-2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 03/07/2020
3910/VP-KT Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Kế hoạch và đầu tư Thực hiện Công văn số 5225/VPCP-DMDN của Văn phòng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 02/07/2020
3874/VP-KT Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Công thương; Thông tin truyền thông Phát động các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường trong nước, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 01/07/2020
218/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Các lĩnh vực khác; Dân tộc Kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2020, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 01/07/2020
1505/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Kiên Giang 01/07/2020
116/BC-BCĐ Ban Chỉ Đạo 389/KG Báo cáo Công thương Đấu tranh phòng, chống gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 01/07/2020
212/BC-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo Các lĩnh vực khác; Công thương Đánh giá tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tỉnh Kiên Giang 30/06/2020