Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 1179

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
371/BC-BCĐ Ban Chỉ đạo PCDB VĐHH Corona Báo cáo Y tế Báo cáo số 371/BC-BCĐ ngày 18/02/2020 báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (cập nhật đến 15h00 ngày 18/02/2020) 18/02/2020
171/UBND-VHXH Ủy ban nhân dân tỉnh Công văn điều hành Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa và Thể thao; Y tế Công văn 171/UBND-VHXH ngày 15/02/2020 về việc chủ trương cho học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 15/02/2020
325/BC-SYT Sở Y Tế Báo cáo Y tế Báo cáo ngày 14/02/2020 của Sở Y tế về Công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ( cập nhật đến 15h00 ngày 14/02/2020) 14/02/2020
292/BC-SYT Sở Y Tế Báo cáo Y tế Báo cáo số 292/BC-SYT: Báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (cập nhật đến 15h00 ngày 12/02/2020) 12/02/2020
572/VP-VHXH Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Lao động TBXH Công văn 572/VP-VHXH ngày 11/02/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang về việc tổ chức triển khai thực hiện việc cập nhật dữ liệu văn bằng giáo dục nghề nghiệp trên trang tra cứu văn bằng 11/02/2020
555/VP-KTCN Văn phòng UBND tỉnh Công văn điều hành Nông nghiệp và phát triển nông thôn Công văn số 555/VP-KTCN ngày 11/02/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp đánh giá công tác chỉ đạo ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 11/02/2020
42/TB-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Thông báo Nội vụ Thông báo số 42/TB-UBND của UBND tỉnh ngày 11/02/2020 về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Kiên Giang 11/02/2020