Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 45

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
24/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài chính; Tài nguyên và môi trường; Thanh tra; Xây dựng Về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. 05/07/2017
23/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài nguyên và môi trường Ban hành Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 30/06/2017
21/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Giao thông vận tải Về việc quy định giá dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang. 27/06/2017
22/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Giao thông vận tải Về việc quy định giá dịch vụ sử dụng cảng, bến thủy nội địa được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 27/06/2017
20/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài nguyên và môi trường Về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030. 20/06/2017
19/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài nguyên và môi trường Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 09/06/2017
18/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và môi trường Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 31/05/2017