Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 1794

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
10/BATGT-VP Ban An toàn Giao thông Công văn điều hành Giao thông vận tải; Thông tin truyền thông Công văn số 10/BATGT-VP ngày 24/3/2020 về việc Tuyên truyền và tham gia giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2020 24/03/2020
03/TL-SYT Ban An toàn Giao thông Chương trình Y tế Tài liệu họp trực tuyến ngày 06/04/2020 thứ hai 05/04/2020
05/BC-BCĐ Ban Chỉ Đạo 389/KG Báo cáo Công thương Báo cáo số 05/BC-BCĐ ngày 10/01/2020 về Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 10/01/2020
13/BC-BCĐ Ban Chỉ Đạo 389/KG Báo cáo Công thương; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và môi trường Báo cáo số 13/BC-BCĐ ngày 19/02/2020 của Ban Chỉ đạo 389/KG, báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 02 năm 2020 19/02/2020
18/BC-BCĐ Ban Chỉ Đạo 389/KG Báo cáo Các lĩnh vực khác; Quốc phòng Báo cáo 18/BC-BCĐ về kết quả kiểm tra, xử lý mặt hàng khẩu trang y tế xuất lậu qua biên giới Campuchia do Ban Chỉ đạo 389/KG ban hành ngày 16/3/2020 16/03/2020
45/KH-BCD Ban Chỉ Đạo 389/KG Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Công an; Công thương; Giao thông vận tải; Khoa học và công nghệ; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính; Văn hóa và Thể thao; Y tế Kế hoạch số 45/KH-BCD đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020 do Ban chỉ đạo 389 tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 11/3/2020 11/03/2020
16/BC-BCH Ban Chỉ Đạo 389/KG Báo cáo Các lĩnh vực khác Báo cáo 16/BC-BCH về Kết quả 6 tháng triển khai Kế hoạch số 19/KH-BCĐ-389 ngày 23/7/2019 của BCĐ Quốc gia về tăng cường chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn mác, xuất xứ việt Nam , do Ban Chỉ đạo 389/KG ban hành ngày 09/3/2020 09/03/2020