Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 1015

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
594/TB-VP Hội đồng nhân dân Thông báo Kế hoạch và đầu tư Kết luận của Thường trực UBND tỉnh về bồi hoàn, hỗ trợ chi phí đầu tư Dự án Công viên Bãi Dương của Công ty Cổ phần Du lịch Kiên Giang. 11/10/2016
145/KH-UBND Hội đồng nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Tư pháp Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2017 21/12/2016
153/UBND-TCD Hội đồng nhân dân Công văn điều hành Các lĩnh vực khác Về việc đính chính văn bản 08/02/2017
129/KH-UBND Hội đồng nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 03/6/2016 của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 07/11/2016
298/TB-VP Hội đồng nhân dân Thông báo Du lịch; Văn hóa và Thể thao Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh tại buổi họp thông qua kế hoạch bảo vệ, tôn tạo, phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa phi vật thể gắn liền với di tích trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 07/04/2017
55/KH-BCĐ Hội đồng nhân dân Kế hoạch Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và đầu tư; Lao động TBXH; Tài chính; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Y tế Kế hoạch phòng chống HIV/AIDS năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 07/04/2017
588/TB-VP Hội đồng nhân dân Thông báo Các lĩnh vực khác; Văn hóa và Thể thao Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh tại buổi họp thông qua kế hoạch tổ chức Lễ hội truyền thống anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại thành phố Rạch Giá năm 2017 22/08/2017