Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Quy phạm pháp luật


Tổng số văn bản 55

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
300/CĐ-TTg Khác Công điện Tài nguyên và môi trường Về việc phòng cháy, chữa cháy rừng. 06/03/2012
04/2014/L-CTN Khác Luật Tư pháp; Các lĩnh vực khác Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 26/06/2014
10/2012/QH13 Khác Luật Lao động TBXH; Tư pháp Quốc hội ban hành Luật lao động Việt Nam 05/08/2012
74/2014/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Nghị quyết Thông tin truyền thông Nghị quyết số 74/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2014. 09/07/2014
62/2014/NQ HĐND Hội đồng nhân dân Nghị quyết Xây dựng; Thông tin truyền thông Nghị quyết số 62/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014. 09/07/2014
60/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Nghị quyết Thông tin truyền thông; Các lĩnh vực khác Nghị quyết số 60/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 28/03/2014
57/2013/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Nghị quyết Giáo dục và Đào tạo; Thông tin truyền thông Nghị quyết số 57/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ tiền thưởng cho giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh đạt thành tích cao trong giảng dạy và học tập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 06/12/2013