Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 31

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
10_CT-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị Các lĩnh vực khác Về việc chấn chỉnh và đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 17/06/2019
104_TTr-VP Thanh tra tỉnh Chỉ thị Thanh tra V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Thanh tra Chính phủ. 30/05/2019
08/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Giáo dục và Đào tạo Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2019 20/05/2019
6/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Kế hoạch và đầu tư; Tài chính; Y tế Về việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 26/03/2019
5/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Các lĩnh vực khác; Công an; Kế hoạch và đầu tư; Lao động TBXH; Thông tin truyền thông; Xây dựng; Y tế Về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 04/03/2019
4/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Các lĩnh vực khác; Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng 25/02/2019
3/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Nội vụ Về việc thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 1455-TB/TU ngày 25/10/2018 về kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về "tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng" trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 29/01/2019