Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 17

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
537/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Các lĩnh vực khác Về việc tăng cường công tác quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 12/03/2018
159/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Các lĩnh vực khác Về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Phú Quốc. 19/01/2018
137/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Tài nguyên và môi trường Về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường trên địa bàn huyện Phú Quốc. 17/01/2018
2323/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo; Lao động TBXH Về việc tăng cường công tác phân luồng, tuyển sinh, đào tạo giáo dục nghề nghiệp. 03/11/2017
2023/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Kế hoạch và đầu tư; Y tế Về chấn chỉnh công tác đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 26/09/2017
1999/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Các lĩnh vực khác; Nội vụ; Tài chính; Thông tin truyền thông; Y tế Về việc tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh. 22/09/2017
1738/CT-UBND Ủy ban nhân dân Chỉ thị Giáo dục và Đào tạo Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018. 18/08/2017