Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 37

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
15/CT-TTg Chính phủ Chỉ thị Y tế Chỉ thị ngày 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 về việc Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 27/03/2020
04/CT-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2020 03/03/2020
03/CT-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị Kế hoạch và đầu tư Chỉ thị về triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 03/03/2020
14/CT-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị BHXH Việt Nam Chỉ thị tăng cường thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế và giảm nợ động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 12/11/2019
14/CT-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị BHXH Việt Nam Chỉ thị tăng cường thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế và giảm nợ động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 12/11/2019
11/CT-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị Nội vụ Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 29/07/2019
10_CT-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị Các lĩnh vực khác Về việc chấn chỉnh và đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 17/06/2019