Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 10

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
651_HD-UBND Ủy ban nhân dân Hướng dẫn Các lĩnh vực khác Về việc Tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung sứ xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2020 28/05/2019
32-HD/BTG Khác Hướng dẫn Các lĩnh vực khác Hướng dẫn tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2018. 13/02/2018
31-HD/BTG Khác Hướng dẫn Các lĩnh vực khác Hướng dẫn công tác tuyển truyền biển, đảo năm 2018. 13/02/2018
30-HD/BTG Khác Hướng dẫn Các lĩnh vực khác Hướng dẫn về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018. 06/02/2018
22/HD-BTG Khác Hướng dẫn Các lĩnh vực khác; Văn hóa và Thể thao Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm tròn một năm số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017-2018. 19/06/2017
18-HD/BTG Khác Hướng dẫn Các lĩnh vực khác; Quốc phòng; Thông tin truyền thông Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017. 15/03/2017
40/HD-BCĐ Khác Hướng dẫn Các lĩnh vực khác Hướng dẫn việc thực hiện Quy chế tôn vinh khen thưởng hiến máu tình nguyện 14/03/2017