Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 15

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
62-HD/BTGTU Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Y tế Hướng dẫn 62-H/BTGTU về tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy Kiên Giang ban hành ngày 13/03/2020 13/03/2020
61-HD/BTGTU Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao Hướng dẫn số 61-HD/BTGTU ngày 04/3/2020 về Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 04/03/2020
61- HD/BTGTU Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn Các lĩnh vực khác Hướng dẫn 61- HD/BTGTU về tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành ngày 04/3/2020 04/03/2020
60- HD/BTGTU Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn Các lĩnh vực khác Hướng dẫn 60- HD/BTGTU về công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành ngày 18/2/2020 18/02/2020
56-HD/BTGTU Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn Công an; Du lịch; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Quốc phòng; Tài nguyên và môi trường; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao Hướng dẫn số 56-HD/BTGTU ngày 05/02/2020 về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020 05/02/2020
651_HD-UBND Ủy ban nhân dân Hướng dẫn Các lĩnh vực khác Về việc Tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung sứ xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2020 28/05/2019
32-HD/BTG Khác Hướng dẫn Các lĩnh vực khác Hướng dẫn tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2018. 13/02/2018