Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 211

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
215-KH/TU Tỉnh ủy Kế hoạch Các lĩnh vực khác Thực hiện Kết luận 70-KL/TW, ngày 09-3-2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 03/07/2020
109/KH-BCĐ BCĐ Đề án 404 Kế hoạch Giáo dục và Đào tạo; Thông tin truyền thông; Các lĩnh vực khác Kê hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020" giai đoạn II (từ năm 2018-2020) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2020 02/06/2020
106/KH-BCĐ Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch Các lĩnh vực khác Kế hoạch tổ chức Lễ xuất quân thực hiện các hoạt động "Tết Quân - Dân" năm 2021 02/06/2020
74/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch Công thương; Giao thông vận tải Kế hoạch thực hiện giải pháp cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng 14/05/2020
73/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch Y tế Kế hoạch phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y học hiện đại tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 05/05/2020
72/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch Tư pháp Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 1 năm 2020 Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 04/05/2020
208-KH/TU Tỉnh ủy Kế hoạch Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao Kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V-năm 2020 27/04/2020