Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 294

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
1505/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài chính V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Kiên Giang 01/07/2020
1429/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Công an; Lao động TBXH; Tài chính; Tư pháp; Y tế Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 19/06/2020
1389/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Giao thông vận tải Quyết định về việc công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh, danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 16/06/2020
1384/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác; Nội vụ Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự kỳ thi tuyển công chức năm 2020 16/06/2020
1365/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Tài chính; Tư pháp Quyết định phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 11/06/2020
1303/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định về việc phê duyệt Đề án "Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 03/06/2020
1302/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Lao động TBXH Quyết định phê duyệt Đề án thí điểm điều trị cắt cơn, cai nghiện ma túy bằng thuốc Cedemex tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 03/06/2020