Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 174

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
782/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động hợp tác xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 09/04/2018
797/QD-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài nguyên và môi trường Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. 09/04/2018
809/QD-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài nguyên và môi trường Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. 09/04/2018
823/QD-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài nguyên và môi trường Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 09/04/2018
824/QD-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài nguyên và môi trường Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. 09/04/2018
808/QD-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. 09/04/2018
788/QD-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài nguyên và môi trường Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. 06/04/2018