Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 2

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
41/2017/TT-BTTTT Khác Thông tư Thông tin truyền thông Thông tư quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước. 19/12/2017
39/2017/TT-BTTTT Khác Thông tư Thông tin truyền thông Thông tư ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. 15/12/2017